Varje dag passerar jag trädet. Det är fantastiskt. Problemet är att jag inte kan stanna till på två till ett-vägen. Jag grämer mig ibland, en lördagmorgon

var det dimma och snö en vacker kombination. Denna morgon var det dessutom sol.

Trädet framstod ensamt mot snön skarpt i kontrast mot dimmiga bakgrunden.

Jag missade tillfället. Ibland chansar jag som jag gjorde på dessa bilder.